Nieuws

Akoestisch spuitwerk: verhoog de productiviteit op kantoor

Ruim zestig procent van de werknemers in Nederland geeft aan hinder te ondervinden door geluidsoverlast op kantoor. Denk hierbij aan bellende/kletsende collega’s, voetstappen en glazen die op tafel worden gezet. Geluidshinder zorgt voor concentratieproblemen, verhoogde spierspanning en vermoeidheid. Zeker op plekken waar een hoge concentratie vereist is, zoals op kantoren, kan akoestisch spuitwerk de productiviteit en werkplezier aanzienlijk verhogen.

Productiviteitsverhoging op kantoor

Akoestisch spuitwerk of pleisterwerk zorgt voor een goede ruimte-akoestiek. Enerzijds levert dit een verhoging van de productiviteit op (gemiddeld ruim tien procent verhoging van de productiviteit), anderzijds leidt het tot een lager ziekteverzuim percentage, tevreden werknemers en indirect een hogere omzet. Het effect van het verbeteren van de ruimte-akoestiek hangt uiteraard af van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de aard van de werkzaamheden en het type werkruimte. Hoe meer mensen aanwezig zijn in een ruimte, hoe groter de geluidsoverlast is en hoe groter de noodzaak er is om de geluidshinder aan te pakken. De verhouding werknemers en oppervlakte van de werkruimte is dus een belangrijke factor om te bepalen of akoestisch spuitwerk noodzakelijk is.

Akoestische kwaliteit op basis van de nagalmtijd

De akoestische kwaliteit van een ruimte wordt bepaald op basis van de nagalmtijd en de spraakverstaanbaarheid. Hoe lang geluid blijft hangen en de gevolgen hiervan op de spraakverstaanbaarheid worden duidelijk door deze indicatoren. De ideale nagalmtijd is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden. Een nagalmtijd van 0,5 tot 0,7 seconde is optimaal voor een kantoor omgeving. Een langere nagalmtijd is wenselijk bij bijvoorbeeld callcenters, waar het van groot belang is dat werknemers goed verstaanbaar zijn. De ideale nagalmtijd is dan 0,7 tot 0,9 seconde. De nagalmtijd wordt gemeten in Speech Transmission Index (STI). Dit cijfer ligt tussen de 0 en 1; waarbij 1 voor een goede verstaanbaarheid staat en 0 voor een slechte verstaanbaarheid.

Geluidsabsorberende materialen

De nagalmtijd kan beïnvloed worden door het plaatsen van geluidsabsorberende materialen. Een akoestisch plafond met een hoge absorptieklasse kan hier bijvoorbeeld een grote bijdrage in hebben. Vaak wordt er gekozen om te bezuinigen op een goede ruimte-akoestiek. Voorzieningen zoals meubels, gordijnen, planten en vloerbedekking absorberen alleen de hoge tonen. Om lage- en middentonen te verhelpen is een goede ruimte-akoestiek door middel van akoestisch spuitwerk onmisbaar. Omdat het plafond in vrijwel alle ruimtes het grootste en vrij beschikbare oppervlak is om te werken, loont het om in de zoektocht naar betere akoestiek bij het plafond te beginnen. Vaak is deze keuze ook een budget-vriendelijke oplossing om de ruimte-akoestiek aanzienlijk te verbeteren.